ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ

# ಎನ್.ಎಸ್.ರಾಮಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉದ್ಯಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ

Read more