ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ (12-07-2020-ಭಾನುವಾರ )

# ಮೇಷ : ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅಲೆದಾಟವೂ ಆಗಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತುಗಳು ಕೈ ಸೇರುವುದು. ಯೋಜನೆಗಳು ತಲೆಕೆಳಗಾಗುವುದರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ದೊರೆಯು ತ್ತದೆ.

Read more