ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (05-12-2019- ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಣ್ಣು , ಗೆಡ್ಡೆ ಮೊದಲಾದ ಋಷಿಗಳ ಆಹಾರ ದಿಂದಲೂ ಬಾರದ ಫಲ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.  –ಮನುಸ್ಮೃತಿ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (04-12-2019- ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮನುಷ್ಯನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅವನು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ತಾನೂ ಮಲಗಿರುತ್ತದೆ. ಎದ್ದು ನಿಂತವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ; ಓಡುವವನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಓಡುತ್ತದೆ. –ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (03-12-2019- ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಬಯಸದೆ ಇದ್ದರೂ ದುಃಖಗಳು ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತವೋ ಸುಖಗಳೂ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದು ನಾನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ದುಃಖದಲ್ಲಿ ದೈನ್ಯ ಒಂದು ಅಧಿಕ. –ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (02-12-2019- ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸುಖವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಖವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಕೃಪಾಳುವಿಗೆ ದುಃಖವಾಗಲು ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ.  –ಬೋಧಿಚರ್ಯಾವತಾರ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (01-12-2019- ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕಾದಾಗ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ್ದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಾನೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ಸಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.  -ಗರುಡಪುರಾಣ #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (30-11-2019- ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಕ್ಷಮಾಶೀಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಷ ಉಂಟು; ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಏನೆಂದರೆ, ಕ್ಷಮಾಶೀಲನನ್ನು ಜನರು ಅಸಮರ್ಥನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ.  –ಮಹಾಭಾರತ # ಪಂಚಾಂಗ : ಶನಿವಾರ , 30.11.2019

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (29-11-2019- ಶುಕ್ರವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮನೆಗೆ ಬಂದವನು ಬಾಲನಾಗಿರಲಿ, ವೃದ್ಧನಾಗಿರಲಿ, ಯುವಕನಾಗಿರಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭ್ಯಾಗತನಾದವನು ಗುರುಸಮಾನ -ಹಿತೋಪದೇಶ, ಮಿತ್ರಲಾಭ # ಪಂಚಾಂಗ : ಶುಕ್ರವಾರ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (28-11-2019- ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕುಡಿ. ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು. ಗುರೂಪದಿಷ್ಟವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ಚಿಂತನೆಗೊಳಗಾದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಭೂಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  –ಹರಿಹರ ಸುಭಾಷಿತ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (27-11-2019- ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಜಿಪುಣನು ಹಣವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಾನೂ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕಿರಬಹುದು? ಹಣವು ಆತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತವಾಗಿರಬಹುದೆ? ಅಥವಾ ವಿಷದಂತೆ ಆತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದೆ?  –ಕುವಲಯಾನಂದ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (26-11-2019- ಮಂಗಳವಾರ )

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ವಿಷದ ಹಾವಿಗಿಂತ ದುಷ್ಟನು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಡುಕನೆಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹಾವು ನಕುಲದ್ವೇಷಿ-ಮುಂಗಸಿ ಶತ್ರು, ಕುಲದ್ವೇಷಿಯಲ್ಲ. ದುಷ್ಟನು ಕುಲದ್ವೇಷಿ. -ಸುಬಂಧು-ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ #

Read more