ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (09-12-2020)

# ನಿತ್ಯನೀತಿ : ದುಡಿದುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನಾದರೂ ಇತರರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಉಂಡರೆ ಕೊಡುವ ಭಗವಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನಾದರೂ ದಾನ ಮಾಡು.  – ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (30-11-2020)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ದಾಹ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟೂ ಮನುಷ್ಯ ಕ್ರೂರಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ (17-10-2020, ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾರೊಡನೆಯೂ,  ಸ್ರ್ಪಸಬೇಕು, ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತಾನು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಸಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (16-10-2020, ಶುಕ್ರವಾರ)

# ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮನುಷ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಲಾಲಸೆಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗದೆ ಸಾರ್ಥಕ ವಾದ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (05-10-2020, ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯನೀತಿ : ಮನುಷ್ಯ ಮಾಂಸಪಿಂಡ ವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಾರದು, ಮಂತ್ರಪಿಂಡವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಾನವ ದಾನವನಾಗದೆ ದೇವನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ (04-10-2020, ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯನೀತಿ : ತನ್ನ ತಾನರಿತವನು ಅರಿವಿನರಮನೆಯ ನಿಜ ಸಂತನು. -ಡಾ.ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ # ಪಂಚಾಂಗ : ಭಾನುವಾರ, 04.10.2020 ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಬೆ.06.09 / ಸೂರ್ಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ (01-10-2020- ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯನೀತಿ : ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣ ಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿರು ವಾಗಲೂ ಇಳೆಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಕೊಂಡಿ ರುತ್ತಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಲೀ,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ (30-09-2020-ಬುಧವಾರ)

ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ತಾನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಫಲವು ಆತನ ಬೆನ್ನನ್ನೇ ಹತ್ತುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ತ್ಯಾಗ, ಸೇವೆ ಮುಂತಾದ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

Read more