`ಪ್ಲವ’ ಸಂವತ್ಸರದ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರ ದಿನಾಂಕ 13.4.2021 ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಾರಂಭ. ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಆಚರಣೆ, ಈ ಸಂವತ್ಸರದ ಹೆಸರು ಪ್ಲವ ಸಂವತ್ಸರ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ದಿನವನ್ನು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ

Read more