ದಾಖಲೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಬೂನು-ಮಾರ್ಜಕ ನಿಯಮಿತ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 24– ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಕ ನಿಯಮಿತ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 521.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಖಲೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ

Read more