500 ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ: ಏರ್‌ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಿಯಲ್ ಘೋಟಿಯಾ

ಬೆಳಗಾವಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಸುಮಾರು 500 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏರ್‍ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಿಯಲ್ ಎಸ್.ಕೆ.ಘೋಟಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Read more