ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ 3ಡಿ ಆಂಜನೇಯ

ಮೈಸೂರು, ಅ.10- ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಟಚ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ

Read more