4ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ 9 ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಲಿಮ್ಕಾ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಪೋರಿ

ಲಕ್ನೋ, ಅ.23- ಪುಟ್ಟ ಪೋರಿಯೊಬ್ಬಳು   ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ 9 ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್‍ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾ ಳೆ.ಬಾಲಕಿ ಅನನ್ಯ ವರ್ಮಾ ನಗರದ ಮೀರಾ

Read more