ವಿಶ್ವದ ಹಿರಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಮುನ್ರೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ರೋಮ್, ಏ.16- ಎರಡು ವಿಶ್ವ ಸಮರ, 11 ಪೋಪ್ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, 12 ಇಟಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಹಿರಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಎಮ್ಮಾ ಮುನ್ರೊ (117 ವರ್ಷ) ಇಟಲಿಯ

Read more