ಅಂಧರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಕೊಪ್ಪಳದ ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆ

ಕೊಪ್ಪಳ ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದಕೂಡಲೇ ಥಟ್ಟನೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಕುಂಭಮೇಳ, ಹೌದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕುಂಭಮೇಳ ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆ

Read more