ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ-ಕುರಿಪ್ರತಾಪ್ ನನ್ನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ್ರು : ಸುನೀಲ್ ಕುರಿಬಾಂಡ್

ಕುರಿಬಾಂಡ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುನೀಲ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಹಾಸ್ಯ ನಟ, ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ‘ಕುರಿ ಬಾಂಡ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ವೇಶ-ಭೂಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವರನ್ನು ‘ಕುರಿ’ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗೆ

Read more