ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆದರೆ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೇಡಿಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಸ್ಟ್…!

ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ “ವೆಯಿಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್” ಪಾಲಸಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು

Read more