ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯೊಡನೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಬೆಳಕಿನಾಟ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿ.8- ಬೆಳಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹಳೆಯ ನಾಣ್ಣುಡಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವೆರಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೇ ಇರುವಂಥವು. ಕಲೆ ಅಥವಾ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಅವೆರಡನ್ನು ಒಂದರೊಡನೊಂದು

Read more