ಶಾಮನೂರು ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಮಹಾಸಭಾ ಆಕ್ರೋಶ

ದಾವಣಗೆರೆ,ಸೆ.7- ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ 101 ಉಪಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವವು ಒಂದು ಉಪಪಂಗಡ. ಆ ಕಾರಣ ಆ ವೀರಶೈವರೆಲ್ಲರೂ ಲಿಂಗಾಯತರು, ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ

Read more