“ಆಹಾರ, ನೀರು ಸಿಗಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಗಿ”

ನವದೆಹಲಿ, ಜು.10- ಒಲಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಹಾರ, ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯ ಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ

Read more