ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೋರಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ.25- ಕೃಷಿಕರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಐಚ್ಛಿಕವನ್ನಾಗಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೋರಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ

Read more