ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಭೂ ಚಕ್ರ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏ.6-ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರಿಸುಮಾರು 280 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 140 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ

Read more