ಡಿ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರುನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ ಡಿ.ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಜಿಹಳ್ಳಿ‌ಯ ಕೋಮುಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಜಿಸ್ಡ್ಯಾಟ್ ಅವರಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ

Read more