ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣಾ : ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಪಿಪಿ ಪ್ರಚಂಡ ಜಯಬೇರಿ

ಕೊಲೊಂಬೊ, ಆ.7-ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಟಬಾಯ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಹಿಂದಾ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಶ್ರೀಲಂಕಾ

Read more