ಈ ವಾರ ‘ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ’ ಮೋಡಿ

ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಈ ವಾರ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿಯ ದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ. ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಾರ

Read more