ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಬೇಡಿ : ಮಲಾಲಾ ಮನವಿ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ, ಏ.11- ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಬಾರದು, ಅವರು ಸ್ವಚ್ಚಂದವಾಗಿ ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಹಾರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕøತ ಮಹಿಳಾ

Read more