ಮಜವಾಗಿತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲೆನಾಡು ಮಿತ್ರವೃಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಲೆನಾಡಿಗೆರಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ. ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.ಮಲೆನಾಡು ಮಿತ್ರವೃದ್ಧ ದವರವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ, 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಲೆನಾಡು

Read more

ಮಲೆನಾಡು ಚಿಣ್ಣರ ಕ್ರೀಡಾ ಕಲರವ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ.5- ಮಲೆನಾಡಿಗರು ಇಂದು ಆಟೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು.ಮಲೆನಾಡು ಮಿತ್ರ ವೃಂದ 11ನೆ ವರ್ಷದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಚ್‍ಎಂಟಿ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 40

Read more

ಜ.5ಕ್ಕೆ ಮಲೆನಾಡಿಗರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ-2020

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ.1-ಮಲೆನಾಡು ಮಿತ್ರವೃಂದದ ವತಿಯಿಂದ ಇದೇ 5 ರಂದು ನಗರದ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಎಚ್‍ಎಂಟಿ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಮಲೆನಾಡಿಗರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ-2020 ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ

Read more