ರಾಜಕೀಯ ಕೆಸರೆಚಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮಲೆಯಾಳಂ ನಟಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕೆಲಸ

ಪಾಟ್ನಾ, ಜೂ.25- ಮಲೆಯಾಳಂ ನಟಿಗೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕೆಸರೆಚಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ನಡೆದ

Read more