ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಲಾಭ..?

ಬೇಸಿಗೆ ಸೀಜನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಖುಷಿ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಗೆಯ ಉರಿ ಬೀಸಿಲಿಗೆ ದೇಹ ತಂಪಾಗಲೆಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ

Read more