17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ‘ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ’ ಕಿರೀಟ

ಸಾನ್ಯಾ ಸಿಟಿ (ಚೀನಾ). ನ.18 : 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಲಿದಿದ್ದು, ಹರ್ಯಾಣದ ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮನೂಷಿ ಚಿಲ್ಲರ್ 2017 ನೇ

Read more