ಮಾರ್ಚ್ 2ರಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೋ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೆ.23- ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಹಿರಿತನದ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಧನ ಹೆಚ್ಚುಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ 2ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೋ

Read more