‘ಮರಿ ಟೈಗರ್’ ಸಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನೀತು ದರ್ಬಾರ್

ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಟನೆಯ ಮರಿ ಟೈಗರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪಿ.ಎನ್.ಸತ್ಯ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿರಾ ಎಂಬ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಿನರ್ವ ಮಿಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಸೆಟ್‍ನಲ್ಲಿ

Read more