ಮಾಥ್ಯೂ ಚಂಡಮಾರುತ ರೌದ್ರಾವತಾರಕ್ಕೆ 26 ಮಂದಿ ಸಾವು, ದ್ವೀಪರಾಷ್ಟ್ರ ಹೈಟಿ ತತ್ತರ

ಕ್ವಾಂಟನಾಮೊ (ಕ್ಯೂಬಾ),ಅ.6-ದಕ್ಷಿಣ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪರಾಷ್ಟ್ರ ಹೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕನಿಷ್ಠ 28 ಜನರನ್ನು ಬಲಿತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಚಂಡಮಾರುತ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯ ಬಹಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತ್ತು

Read more