ಬಿಜೆಪಿ ಮರೆಮಾಚಿದ ಸಾವುಗಳ ನಗ್ನ ಸತ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 6- ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳಿದ ಮತ್ತು ಹೇಳದೇ ಮರೆಮಾಚಿದ ಸಾವುಗಳ ನಗ್ನಸತ್ಯ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

Read more