ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ 625 ಅಂಕ ಪಡೆದ ಮೇಘನಾಗೆ 50ಸಾವಿರ ನೆರವು

ಕೋಲಾರ 07:- ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಲ್‌ಸಿ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ನಂತರ 625ಕ್ಕೆ 625 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿರುವ ನಗರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಂಟೋಸ್ಸರಿ ಶಾಲೆಯ ಸಾಯಿ ಮೇಘನಾರನ್ನು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್

Read more