ಮೆಟ್ರೋ ಸಬ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದ ದೂರ್ತ ( video )

ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ  :  ಜರ್ಮನ್ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ಸಬ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದ ವಲಸೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನ ಸದಸ್ಯನನ್ನ ಬರ್ಲಿನ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Read more