ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ತೆರಳಲು ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಸಾವಿರಾರು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 23- ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಂದು ನಗರದ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗೊಂದಲದ

Read more