ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಜಿ.ಟಿ.ದೇವೇಗೌಡ ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ

ಮೈಸೂರು,ಜು.2- ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತು ವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಜಿ.ಟಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆ.ಆರ್.ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಎನ್.ಆರ್.ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮೊದಲು ಕೆ.ಆರ್‍ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಗರ

Read more