ವೈರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತವೆ : ಪಾಕ್ ವಾಯುಪಡೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಗೊಡ್ಡು ಬೆದರಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 24-ವೈರಿಗಳ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿಗೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳೂ ನೆನೆಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತನ್ನ ಪಡೆಗಳು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಯುಪಡೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಏರ್

Read more