ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಿಲ್ : ಮೈಸೂರು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಉಚಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತ

ಮೈಸೂರು,ಏ.30- ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಆಯ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಉಚಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಮೊಬೈಲ್

Read more