ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಸರಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್

ನವದೆಹಲಿ. ಜು.20 : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವಿವಿದ್ದೋದೇಶ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕಿರ್ಣ 11.35 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ

Read more