ಮರಳು-ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬಹುದಂತೆ ..!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 17-ಮರಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಹಗೂ ವೇಗವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾದ ಫೋರೊಥರ್ಮ್ ಡ್ರೈಫಿಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ವೀನೆರ್ ಬರ್ಗರ್

Read more