ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಟೈರ್‍ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆ.8- ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ಕøಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಟೈರ್‍ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ರೊ ಟೈರ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು,ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ರೇಡಿಯಲ್ ಮೋಟಾರ್‍ಸೈಕಲ್ ಟೈರ್

Read more