ಹಗುರ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ ದಾಟಿದ ಭಾರತೀಯ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪೈಲೆಟ್

ಇಕಾಲ್ಯೂಟ್ (ಕೆನಡಾ), ಮೇ 15-ಭಾರತದ ಸಾಹಸಿ ಆರೋಹಿ ಪಂಡಿತ್ ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 18 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಪೈಲೆಟ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ

Read more