ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ

ಕಿಕ್ಕೇರಿ, ಜ.12- ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕ ವೈ.ಕೆ. ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಪರಿಷತ್ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಹೊರರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು

Read more