“ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಮುಸುರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೆಸರಿಡಿ”

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.8- ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿನಗರದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ನಟ ಚಾಣಕ್ಯ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಮುಸುರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು

Read more