ಎಂ.ವಿ.ಜೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್: ಸಚಿವ ಡಾ. ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 13- ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಎಂ.ವಿ.ಜೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 10 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ 10 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ. ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್

Read more