ಗುರು ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ಸಿಂಧು

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್,ಆ.25- ಪುಲ್ಲೇಲ ಗೋಪಿ ಚಂದ್ ಅವರು ಉತ್ತಮ ತರಬೇತುದಾರ ಎಂದು ರಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನ ನಂತರ ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧುಗೆ ಗೋಪಿಚಂದ್ಗಿಂತ

Read more