ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನ ಇಂದಿನಿಂದ ಶುರು

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ.30-ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ ಯೋಜನೆಗೆ

Read more