ಪದಚ್ಯುತ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ನಾಯಕಿ ಸೂಕಿ ಕುರಿತ ತೀರ್ಪು ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್,ನ.30- ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪದಚ್ಯುತ ನಾಯಕಿ ಆಂಗ್‍ಸಾನ್ ಸೂಕಿ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಓರ್ವ ವೈದ್ಯರು

Read more