ನೀರಿಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮೈಸೂರು – ಮೈಸೂರು ಮಹಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ  ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪಕ್ಷೇತರ ಸದಸ್ಯ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬಿಳಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೀರಿಗಾಗಿ

Read more