ಮೈಸೂರು-ಚೆನ್ನೈ ನಡುವೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ

ಮೈಸೂರು,ನ.14-ಮೈಸೂರು- ಚೆನ್ನೈ ನಡುವೆ ಟ್ರೋ ಜೆಟ್ ಏರ್‍ಲೈನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೇತರ ಪ್ರಥಮ ಟ್ರೋಜೆಟ್ ಎಟಿಆರ್ -72 ವಿಮಾನ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ

Read more