ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು : ಎನ್.ಆರ್.ಸಂತೋಷ್

ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಒಂದು ಗುರಿ, ಒಂದು ಕನಸು ಇವುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ದುಡಿಮೆ, ಅವಿರತ ಹೋರಾಟ, ತಾನು ನಂಬಿರುವ ತತ್ವ-ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ

Read more