ರಿಯೋ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್

ರಿಯೊ ಡಿ ಜನೈರೋ, ಆ.17-ಸಾಧನೆಗೆ ರೋಗರುಜಿನ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಿಯೋ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ನಾವಿಕ ಅರ್ಜೈಂಟಿನಾದ ಹೆಲ್ಮ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಸಾಂಟಿಯಾಂಗೊ ಲಾಂಗೆ.  ಒಲಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಾವೊ

Read more